A A+ A++

Aktualno

Ponedjeljak • 04. prosinca 2017.

Humanitarna akcija: ČAJ ZA MALOG ZMAJA

Humanitarna akcija: ČAJ ZA MALOG ZMAJA

style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"> CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POŽEGA

Prošle godine je odaziv naših građana i naših poduzetnika je bio izvan svih…

PROČITAJ VIŠE
 

Arhiva

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
ARHIVA

Sve datoteke

Korisni zakoni

Zakon o socijalnoj skrbi
Narodne novine br.: 33/12 — Pročitaj online, PDF (827 kB)

Obiteljski zakon
Narodne novine br.: 116/03 — Pročitaj online, PDF (518 kB)
Narodne novine br.: 17/04 — Pročitaj online, PDF (198 kB)
Narodne novine br.: 136/04 — Pročitaj online, PDF (191 kB)
Narodne novine br.: 107/07 — Pročitaj online, PDF (270 kB)
Narodne novine br.: 57/11
Narodne novine br.: 61/11

Zakon o sudovima za mladež
Narodne novine br.: 84/11 — Pročitaj online, PDF (451 kB)

Kazneni zakon
Narodne novine br.: 110/97 — Pročitaj online, PDF (794 kB)
Narodne novine br.: 27/98 — Pročitaj online, PDF (195 kB)
Narodne novine br.: 129/00 — Pročitaj online, PDF (248 kB)
Narodne novine br.: 51/01 — Pročitaj online, PDF (122 kB)
Narodne novine br.: 105/04 — Pročitaj online, PDF (298 kB)
Narodne novine br.: 071/06 — Pročitaj online, PDF (257 kB)
Narodne novine br.: 110/07 — Pročitaj online, PDF (252 kB)
Narodne novine br.: 152/08 — Pročitaj online, PDF (271 kB)
Narodne novine br.: 125/11

Zakon o udomiteljstvu
Narodne novine br.: 90/11 — Pročitaj online, PDF (361 kB)

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Narodne novine br.: 137/09 — Pročitaj online, PDF (276 kB)
Narodne novine br.: 14/10 — Pročitaj online, PDF (192 kB)
Narodne novine br.: 60/10 — Pročitaj online, PDF (186 kB)

Prekršajni zakon
Narodne novine br.: 107/07 — Pročitaj online, PDF (677 kB)

Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima
Narodne novine br.: 64/02 — Pročitaj online, PDF (833 kB)