Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama, je projekt za doškolovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje te socijalnu integraciju liječenih ovisnika koji je Vlada RH donijela u travnju 2007. godine. Preuzmite novi letak.