OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU PODNIJELI ZAMOLBE NA NATJEČAJ ZA PRIJEM SOCIJALNOG RADNIKA – PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME, OBJAVLJENOG U NARODNIM NOVINAMA 128/20 OD 20.11.2020. GODINE. Testiranje kandidata koji udovoljavaju sve propisane uvjete natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će obavljeno 30. studenog 2020. godine u 9,00 sati u Centru … Pročitaj više

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, odlukom Ujedinjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine, obilježava se u znak sjećanja na dan kada je 25. studenog 1960. sestre Patriu, Minervu i Mariu Teresu Mirabal u Dominikanskoj Republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Tema Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 2020. godini je: Narančasti … Pročitaj više

KLASA: 112-06/20-01/ URBROJ: 2177-30-06/21-20- Na temelju odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 112-06/20-01/7, URBROJ: 519-04-3-2/6-20-4 od 6. srpnja 2020. godine, suglasnosti Ministarstva od 16.11.2020. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2020. godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja te članka 35. Statuta Centra  za socijalnu skrb Požega, … Pročitaj više

U okviru projekta “Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost”, CZSS Požega će, kao partnerska organizacija u projektu, dijeliti informacije o otvorenim natječajima za radna mjesta u našoj županiji. Opći cilj projekta je razvoj poticajnog okruženja za unaprjeđenje sustava zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji kroz jačanje suradničkih odnosa svih ključnih aktera. Program … Pročitaj više

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Požega, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2177-30-06/21-15-1 od 12. ožujka 2015. godine, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (Novi Centar za život u zajednici)  v. d.  ravnatelja Centra … Pročitaj više