Rješavanje o pravima i socijalnim uslugama iz sustava socijalne skrbi za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju i invaliditetom: poduzimanje potrebnih radnji vezano za upućivanje na vještačenje nadležnom tijelu vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi – pravo na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, … Pročitaj više