Obiteljska medijacija

  Obiteljska medijacija je socijalna usluga stručne pomoći članovima obitelji koja se pruža radi psotizanja sporazuma oko neriješenog prijepora iz obiteljskih odnosa, kad se potizanje takvog sporazima očekuje u vremenski ograničenom razoblju od najduže tri mjeseca. Obiteljsku medijaciju provodi obiteljski medijator koji je nepristrana i posebno educirana osoba upisana u registar obiteljskih medijatora. Glavna svrha … Pročitaj više

Roditelji i drugi članovi obitelji dužni su pokrenuti i sudjelovati u obveznom savjetovanju prije pokretanja sudskih postupaka u kojima se odlučuje o: Medicinskim postupcima na djetetu koji je povezan s rizicima teških posljedica za fizičko ili psihičko zdravlje djeteta pacijenta, a ukoliko postoji spor između roditelja i djeteta o poduzimanju medicinsko postupka.; Obrazovanju djeteta u … Pročitaj više

Obvezno savjetovanje prije razvoda braka provodi se u centru za socijalnu skrb u okviru najviše tri susreta stranaka i članova stručnog tima. Na susrete stranke mogu doći odvojeno ili zajedno. Članovi stručnog tima u postupku obveznog savjetovanja čine: pravnik, te socijalni radnik ili psiholog. Na prvom susretu članovi stručnog tima centra strankama daju detaljna objašnjenja … Pročitaj više

Obvezno savjetovanje

Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravim djeteta. Obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu … Pročitaj više