Dužnosti i obveze skrbnika

Skrbnik je dužan savjesno se brinuti o osobi, pravima, obvezama i dobrobiti štićenika, upravljati njegovom imovinom, te poduzimati mjere da se osoba osposobi za samostalan život I rad. Prije poduzimanja važnijih mjera zaštite štićenika ili njegovih imovinskih interesa skrbnik je dužan razmotriti mišljenje, želje i osjećaje samog štićenika. Skrbnik ce nastojati punoljetnog štićenika uključiti u … Pročitaj više

Skrbništvo obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i poseban skrbnik. Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, a uglavnom se bira iz kruga bliskih srodnika štićenika. Centar za socijalnu skrb zatražit ce od štićenika koji je sposoban shvatiti o čemu se radi i od njegovih … Pročitaj više

Ako osoba, koja je lišena poslovne sposobnosti, ima roditelje koji pristanu I sposobni su skrbiti o punoljetnom djetetu, centar za socijalnu skrb donijet ce odluku o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti. Ukoliko roditelji ne mogu ili nisu sposobni (zbog bolesti, visoke životne dobi i sl.) skrbiti o svom punoljetnom djetetu lišenom poslovne sposobnosti, osoba lišena poslovne … Pročitaj više

Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti predlaže Sudu pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti, kada ocijeni da punoljetna osoba zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama ,pravima i interesima ili ugrožava prava I interese drugih osoba. Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje … Pročitaj više