Udomitelji mjesečno dobivaju: udomiteljsku naknadu naknadu za usluge smještaja i druge potrebe korisnika Visina udomiteljske naknade: 1 smješteni odrasli korisnik 60% osnovice 300,00 kn 2 smještena odrasla korisnika 120% osnovice 600,00 kn 3 smještena odrasla korisnika 180% osnovice 900,00kn 4 smještena odrasla korisnika 240% osnovice 1.200,00kn   Visina naknade za usluge smještaja i druge potrebe … Pročitaj više

Dobna razlika između udomitelja i udomljenog korisnika ne može biti veća od 50 godina, osim kada se radi o srodničkoj udomiteljskoj obitelji ili ako je to u interesu odrasle osoba koja se udomljava.

Ako udomitelj živi s obitelji, može udomiti do četvero korisnika; ako živi sam, može imati na smještaju najviše dva odrasla korisnika, odnosno samo jednog odraslog korisnika s invaliditetom.

Koje su obveze udomitelja?

Opće obveze udomitelja: izvršiti pripremu sebe i obitelji za prihvat korisnika sudjelovati u izradi individualnog plana promjene prije i za vrijeme smještaja korisnika omogućiti da prilagodba korisnika u obitelji bude što kraća te da ponašanje svih članova udomiteljske obitelji prema djetetu bude odgovarajuće i brižno korisniku pružati pomoć u prilagodbi na novu zajednicu pružati korisniku … Pročitaj više

Kako postati udomitelj?

Nakon što dobro razmislite i porazgovarate sa svim drugim članovima svoga kućanstva, javite se najbližem Centru za socijalnu skrb, kojem podnosite formalni zahtjev i koji će provesti postupak provjere podobnosti za udomitelje: socijalni radnici posjetit će vas u vašem domu, a zatražit će i neke osnovne dokumente. Nakon toga bit ćete pozvani i na seminar … Pročitaj više

u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite u kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika u kojoj se protiv osobe koja je podnijela zahtjev za obavljanje udomiteljstva i/ili članova njegove obitelji vodi kazneni postupak te … Pročitaj više

Tradicionalno — udomiteljstvo kojim se pružaju usluge skrbi djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi čiji psihofizički razvoj i razina funkcioniranja ne odstupa značajnije od razvoja i odrastanja djeteta iste životne dobi. Specijalizirano — udomiteljstvo kojim se korisniku pružaju specijalizirane usluge skrbi, zadovoljavanjem njegovih osnovnih i dodatnih životnih potreba, povezanih uz njegov psihofizički razvoj i … Pročitaj više

Nesrodničko udomiteljstvo — udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji koji nisu u krvnom ili tazbinskom srodstvu s korisnikom. Srodničko udomiteljstvo — udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji, koji su u krvnom i/ili tazbinskom srodstvu s korisnikom. Srodnici koji mogu obavljati srodničko udomiteljstvo su: baka, djed, stric, teta, ujak, braća/polubraća i unuci te njihovi … Pročitaj više

mora biti hrvatski državljanin mora biti punoljetan mora imati prebivalište u Republici Hrvatskoj mora imati poslovnu sposobnost mora imati završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje mora imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo mora imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva … Pročitaj više

Udomiteljstvo za odrasle osobe je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se odrasloj osobi osigurava zadovoljenje osnovnih životnih potreba koje iz bilo kojih razloga ne ostvaruje u vlastitoj obitelji, a nije ih u mogućnosti sama zadovoljiti.