Izbor osobe skrbnika — tko može biti skrbnik?

< Natrag

Skrbništvo obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i poseban skrbnik.

Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, a uglavnom se bira iz kruga bliskih srodnika štićenika.

Centar za socijalnu skrb zatražit ce od štićenika koji je sposoban shvatiti o čemu se radi i od njegovih bližih srodnika mišljenje o osobi koju namjerava imenovati skrbnikom.

Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja I dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb može odlučiti da neposredno obavlja dužnost skrbnika i u tu svrhu imenuje osobu zaposlenu u tom centru.

Skrbnik ne može biti osoba:

  • koja je lišena roditeljske skrbi
  • koja je lišena poslovne sposobnosti
  • čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika
  • od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da ce pravilno obavljati dužnosti skrbnika
  • s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju
  • s čijim je bračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju

Centar za socijalnu skrb odlukom o imenovanju skrbnika određuje njegove dužnosti i prava.

Odluku o stavljanju pod skrbništvo i o prestanku skrbništva centar za socijalnu skrb ce u roku od osam dana od dana pravomoćnosti odluke dostaviti matičaru radi upisa u maticu rođenih I zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda na čijem području osoba pod srbništvom ima nekretnine radi zabilježbe, odnosno brisanja zabilježbe u zemljišne knjige.