Koje uvijete mora ispunjavati osoba koja se želi baviti udomiteljstvom?

< Natrag
  • mora biti hrvatski državljanin
  • mora biti punoljetan
  • mora imati prebivalište u Republici Hrvatskoj
  • mora imati poslovnu sposobnost
  • mora imati završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje
  • mora imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo
  • mora imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva
  • udomiteljska obitelj mora ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje
  • dobna razlika između udomitelja i udomljenog korisnika ne može biti veća od 50 godina, osim kada se radi o srodničkoj obitelji
  • zahtjev za izdavanje dozvole za udomiteljstvo ne može podnijeti osoba starija od 60 godina, osim kod srodničkog udomiteljstva