Koje vrste udomiteljstva, prema statusu udomitelja, postoje?

< Natrag

Nesrodničko udomiteljstvo — udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji koji nisu u krvnom ili tazbinskom srodstvu s korisnikom.

Srodničko udomiteljstvo — udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji, koji su u krvnom i/ili tazbinskom srodstvu s korisnikom.

Srodnici koji mogu obavljati srodničko udomiteljstvo su: baka, djed, stric, teta, ujak, braća/polubraća i unuci te njihovi bračni/izvanbračni partneri.

Profesionalno udomiteljstvo — udomiteljstvo za djecu i mlađe punoljetne osobe te osobe s invaliditetom koje može obavljati kao samostalnu profesionalnu djelatnost udomitelj koji je stručnjak iz područja socijalnog rada, socijalne pedagogije, psihologije, logopedije, edukacijske rehabilitacije, radne terapije, odgoja i medicine, te stručni radnik u sustavu socijalne skrbi koji je osposobljen za pružanje specijaliziranih dodatnih usluga korisniku.