Kojoj je djeci potrebna zamjenska obitelj?

< Natrag

Zamjenska obitelj potrebna je:

  • djeci bez roditelja
  • djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti
  • djeci s poremećajima u ponašanju
  • djeci iz socijalno ugroženih obitelji
  • djeci s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, psihički bolesnoj djeci i djeci žrtvama obiteljskog nasilja, ako prema procjeni centra za socijalnu skrb ispunjava za to odgovarajuće uvjete

Sva djeca koja dolaze u udomiteljsku obitelj imala su loša iskustva koja se ne mogu zanemariti i jednostavno izbrisati. Potrebno je puno vremena, razumijevanja i tolerancije da se takvo dijete oporavi i prilagodi.