Obiteljska medijacija

< Natrag

  Obiteljska medijacija je socijalna usluga stručne pomoći članovima obitelji koja se pruža radi psotizanja sporazuma oko neriješenog prijepora iz obiteljskih odnosa, kad se potizanje takvog sporazima očekuje u vremenski ograničenom razoblju od najduže tri mjeseca. Obiteljsku medijaciju provodi obiteljski medijator koji je nepristrana i posebno educirana osoba upisana u registar obiteljskih medijatora.

Glavna svrha postupka obiteljske medijacije je postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i drugih sporazuma u vezi s djetetom. Uz ostvarivanje te svrhe, u postupku obiteljske medijacije stranke se mogu sporazumjeti o drugim spornim pitanjima imovinske i neimovinske naravi.

Obiteljska medijacija pokreće sa na zahtjev stranke koji se podnosi obiteljskom medijatoru u pisanom obliku. Obiteljska medijacija provodi se kao jednokratan medijacijski sastanak ili kao višekratni medijacijski proces.

Jednokaratan medijacijski sastanak provodi se kod jednostavnijih sukoba, a kod kojega se ostavlja mogućnost pnovnog održavanja medijacijskog susreta u slučaju novih okolnosti ili neostavrivanja sporazuma.

Višekratni medijacijski proces provodi se kod složenijih sukoba u kojima emocionalni aspekti sukoba onemogućuju razrješenje kroz jednokratan medijacijski sastanak, kada je potrebno provjeriti izvedivost ili pravnu utemeljenost predloženih rješenja te kada je prisutno više problema u središtu sukoba.

Obiteljska medijacija se održava kroz zajedničke susrete medijatora sa svim strankama u sukobu ili kroz odvojene susrete kada je prisutan medijator i jedna strana u sukobu. Postoji i mogućnost provođenja obiteljske medijacije i u obliku su-medijacije kao zajednički oblik rada dvaju medijatora u cilju postizanja što većeg stupnja nepristranosti i oblikovanja poželjne međusobne komunikacije stranaka.

O provedenoj obiteljskoj medijaciji medijator sastavlja Izvješće.

Obiteljska medijacija je povjerljiva i slijedi je načelo povjerljivosti, osim u iznimnim slučajevima:

  • ukoliko je priopćenje inforamcija nužno za provedbu  ili ovrhu sporazuma ili
  • ukoliko je priopćenje informacija nužno radi zaštite djeteta čija je dobrobiti ugrožena ili radi uklanjanja opasnosti od teške fizičke ili psihičke povrede integriteta osobe.

Obiteljska medijacija se ne provodi u slijedećim slučajevima:

  • u slučajevima kada prema procjeni stručnog tima centra za socijalnu skrb ili obiteljskog medijatora zbog obiteljskog nasilja nije moguće ravnopravno sudjelovanje bračnih drugova u postupku medijacije;
  • ako su jedan ili oba bračna druga lišeni poslovne sposobnosti, a nisu u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice postupka ni uz stručnu pomoć;
  • ako su jedan ili oba bračna druga nesposobni za rasuđivanje i
  • ako bračni drug ima nepoznato prebivalište i boravište.