Obvezno savjetovanje prije pokretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom

< Natrag

Roditelji i drugi članovi obitelji dužni su pokrenuti i sudjelovati u obveznom savjetovanju prije pokretanja sudskih postupaka u kojima se odlučuje o:

  1. Medicinskim postupcima na djetetu koji je povezan s rizicima teških posljedica za fizičko ili psihičko zdravlje djeteta pacijenta, a ukoliko postoji spor između roditelja i djeteta o poduzimanju medicinsko postupka.;
  2. Obrazovanju djeteta u slučaju spora između djeteta i roditelja vezanog za obrazovanje djeteta;
  3. Odobravanju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazuma o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom,  osim ako se radi o izmjeni plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazuma o ostvarivanju osobnih odnosa;
  4. Ostvarivanju roditeljske skrbi u slučajevima samostalnog ostvarivanja roditeljske skrbi;
  5. Zastupanju djeteta u vezi s njegovim bitnim osobnim pravima;
  6. Sporu između maloljetnog roditelja ili roditelja lišenog poslovne sposobnosti i djetetovog skrbnika, odnosno drugog roditelja u vezi s djetetovim bitnim osobnim pravima;
  7. Ostvarivanju prava na informacije o bitnim okolnostima vezanim uz osobna prava djeteta;
  8. Ostvarivanju, ograničavanju ili zabrani ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom;

Obvezno savjetovanje prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom provodi se u centru u okviru najviše 3 susreta stranaka i članova stručnog tima centra. Članove stručnog tima čine pravnik, te socijalni radnik ili psiholog.

Na prvi susret stranke mogu doći zajedno ili odvojeno Na prvom susretu članovi stručnog tima centra za socijalnu skrb daju detaljna objašnjenja o pravnim i psihosocijalnim posljedicama sudskoga postupka, o dužnosti vođenja brige o dobrobiti djeteta tijekom uređivanja spornih obiteljskih odnosa, s negativnim učincima sukoba u obitelji u odnosu na dijete i objasniti prednosti sporazumnog uređenja obiteljskih odnosa, upućuju stranke o dužnosti razgovora s djetetom i uvažavanje djetetova mišljenja, upoznaju stranke o mogućnosti postizanja sporazuma i izrade plana o razrješenju spornih pitanja u vezi s ostavrivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom, te ih upoznaju s prednostima obiteljske medijacije i informiraju bračne drugove i druge stranke o dostupnim obiteljskim medijatorima.

U drugom susretu u centru se u pravilu zajednički razmatra stupanj i opseg postignutog sporazuma i plana, te članovi stručnog tima centra strankama pružaju pomoć oko postizanja sporazuma.

Ako postoji načelan sporazum stranaka, a članovi stručnog tima centra procijene potrebnim dodatni dogovor oko određenih pojedinosti, može se održati treći susret u centru.

Članovi stručnog tima dužni su izraditi izvješće o provedenom obveznom savjetovanju prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom i dostaviti ga strankama koje su sudjelovale u postupku savjetovanja.

Obvezno savjetovanja pokretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom ne provodi se:

  Obvezno savjetovanje prije pokretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom  ne provodi se u odnosu na osobe ukoliko su lišeni poslovne sposobnosti – nisu u stanju shvatiti značenje i posljedice postupka niti uz stručnu pomoć, nesposobni su za rasuđivanje ili kojima je nepoznato prebivalište ili boravište.