Obvezno savjetovanje prije razvoda braka

< Natrag

Obvezno savjetovanje prije razvoda braka provodi se u centru za socijalnu skrb u okviru najviše tri susreta stranaka i članova stručnog tima. Na susrete stranke mogu doći odvojeno ili zajedno. Članovi stručnog tima u postupku obveznog savjetovanja čine: pravnik, te socijalni radnik ili psiholog.

Na prvom susretu članovi stručnog tima centra strankama daju detaljna objašnjenja o mogućnosti bračnog savjetovanja, o pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka u odnosu na njih i djecu, upućuju bračne drugove da su dužni voditi računa o djetetovoj dobrobiti prigodom uređenja spornih obiteljskih odnosa, upoznaju bračne drugove sa sadržajem plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i pružanju pomoći ako to zahtijevaju, upoznaju se sa prednostima obiteljske medijacije i informiraju se bračni drugovi o dostupnim obiteljskim medijatorima. Stranke se na prvom susretu upućuju na potrebu izrade Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi do slijedećeg susreta.

Ukoliko su stranke sastavile Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i suglasne su s njegovim sadržajem obvezno savjetovanje može se dovršiti na prvom sastanku.

Na drugom susretu provodi se zajednički pregled Plana o roditeljskoj skrbi ukoliko su ga stranke sastavile odnosno članovi stručnog tima centra za socijalnu skrb strankama koje nisu sastavile Plan pružaju pomoć oko postizanja sporazuma i sastavljanja Plana.

Ako postoji načelan sporazum stranaka, a članovi stručnog tima centra procijene potrebnim dodatni dogovor oko pojedinosti Plana, može se održati treći susret u centru.

Ukoliko nije došlo do postizanja sporazuma, članovi stručnog tima centra upućuju stranke na mogućnost pristupanja postupku obiteljske medijacije, uz upoznavanje s prednostima obiteljske medijacije i dostupnim obiteljskim medijatorima.

Članovi stručnog tima dužni su izraditi izvješće o provedenom obveznom savjetovanju prije razvoda braka i dostaviti ga strankama koje su sudjelovale u postupku savjetovanja.

Neprovođenje obveznog savjetovanja prije razvoda braka

  Obvezno savjetovanje prije razvoda braka ne provodi se u odnosu na bračnog druga ili oba bračna druga ukoliko su lišeni poslovne sposobnosti – nisu u stanju shvatiti značenje i posljedice postupka niti uz stručnu pomoć, nesposobni su za rasuđivanje ili kojima je nepoznato prebivalište ili boravište.