Odjel za djecu, mlade i obitelj – Stručna cjelina za zaštitu djece s poteškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom

< Natrag

Rješavanje o pravima i socijalnim uslugama iz sustava socijalne skrbi za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju i invaliditetom: poduzimanje potrebnih radnji vezano za upućivanje na vještačenje nadležnom tijelu vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi – pravo na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, pravo na status roditelja njegovatelja, smještaj, boravak, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), usluge savjetovanja i pomaganja.