Pomoć u kući

< Natrag

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući osobi priznaje se ako ispunjava sljedeće uvjete:

  • nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
  • nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
  • na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom
  • nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
  • prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% utvrđene osnovice

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% utvrđene osnovice, a nije veći od 400% osnovice, korisniku koji ispunjava uvjete priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Pomoć u kući može obuhvatiti:

  • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
  • obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Pomoć u kući pruža centar za pomoć u kući, dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, drugi pružatelji te fizička osoba, u skladu s uvjetima propisanim ovim Zakonom.