„Poremećaji ponašanja“ i „problemi ponašanja“ kod djece i mladeži

< Natrag

Kada se govori o djeci i mladima koji imaju određene probleme u ponašanju pravilno ih je nazivati djecom i mladima s problemima u ponašanju. Takvim svojim ponašanjima djeca i mladi nam šalju određene poruke kojima traže našu pomoć pa ih je potrebno pravilno tumačiti. Ako takve poruke zanemarimo djeca i mladi ih pojačavaju s još većim problemima u ponašanju. Djeca i mladež s problemima u ponašanju nikako nije dobro nazivati djecom i mladim s poremećajima u ponašanju jer je to psihijatrijska dijagnoza, koju treba vrlo oprezno koristiti kako im se ne bi stavile nepotrebne stigme kojih se poslije teško riješiti.