Roditeljska skrb nakon punoljetnosti

< Natrag

Ako osoba, koja je lišena poslovne sposobnosti, ima roditelje koji pristanu I sposobni su skrbiti o punoljetnom djetetu, centar za socijalnu skrb donijet ce odluku o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti.

Ukoliko roditelji ne mogu ili nisu sposobni (zbog bolesti, visoke životne dobi i sl.) skrbiti o svom punoljetnom djetetu lišenom poslovne sposobnosti, osoba lišena poslovne sposobnosti stavlja se pod skrbništvo I imenuje joj se skrbnik.

Na roditelje koji ostvaruju roditeljsku skrb nakon djetetove punoljetnosti primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Obiteljskog zakona o djetetovim pravima I dužnostima, te o odgovornosti, dužnosti I pravima roditelja.