Ime Veličina Datum
Odluka---socijalna-skrb.pdf80.01 KB03-27-2020
Procedura-zaprimanja-i-provjere-računa-te-plaćanje-po-računima_(1).pdf1.04 MB03-19-2020
Procedura-izdavanja-i-obračunavanja-putnih-naloga_(1).pdf1.08 MB03-19-2020
Procedura-blagajničkog-poslovanja-u-Centru-za-socijalnu-skrb-Požega_(1).pdf2 MB03-19-2020
Procedura-korištenja-službenih-automobila.pdf1.59 MB03-19-2020
Procedura-stvaranja-obveza.pdf1.4 MB03-19-2020
Procedura-o-utvrđivanju-prihoda-od-korisnika-i-obveznika-uzdržavanja-i-naplate-prihoda.pdf837.76 KB03-19-2020
PLAN-ZA-2020.g.xlsx18.28 KB01-31-2020
Prijedlog-Plana-nabave-za-2020.g.docx16.01 KB01-31-2020
Financijsko-izvjesće-za-2019.g.xlsx399.68 KB01-31-2020
Odluka-o-odabiru---izvođenje-radova-Obiteljski-centar-Požega.pdf640.93 KB12-13-2019
Poziv-za-dostavu-ponuda.pdf890.14 KB12-04-2019
Ponudbeni-list.docx13.1 KB12-04-2019
Troskovnik-(2).xlsx269.38 KB10-09-2019
Poziv-na-dostavu-ponude-provedba-(2).docx55.01 KB10-09-2019
zavod-plan_nabave-2015.pdf89.67 KB05-31-2019
zavod-plan_nabave-2014.pdf37.31 KB05-31-2019
zavod-plan_nabave-2013.pdf62.25 KB05-31-2019
zavod-plan_nabave-2012-02.pdf53.02 KB05-31-2019
zavod-plan_nabave-2012-01.pdf54.01 KB05-31-2019
Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama.pdf62.14 KB05-31-2019
STATUT.pdf132.46 KB05-31-2019
rebalans_plana_nabave_za_2018_godinu.docx16.58 KB05-31-2019
rebalans_financijskog_plana_za_2018_godinu.xlsx18.71 KB05-31-2019
prijedlog_plana_nabave_za_2019_godinu.docx15.19 KB05-31-2019
prijedlog_plana_nabave_za_2018_godinu.docx16.13 KB05-31-2019
prijedlog_financijskog_plana-_za_2019.godinu.xlsx16.67 KB05-31-2019
prijedlog_financijskog_plana_za_2018_godinu.xlsx15.95 KB05-31-2019
PRAVILNIK_O_Sluzbenoj-tajni.pdf59.42 KB05-31-2019
PRAVILNIK_O_RADU.pdf231.34 KB05-31-2019
pravilnik_o_provedbi_postupaka_jednostavne_nabave.pdf4.47 MB05-31-2019
Pravilnik-o-upotrebi-pecata-i-njihovom-cuvanju.pdf60.18 KB05-31-2019
Pravilnik-o-sistematizaciji.pdf196.4 KB05-31-2019
Pravilnik-o-provedbi-bagatelne-nabave.pdf244.65 KB05-31-2019
POSLOVNIK.pdf108.75 KB05-31-2019
Plan-nabave-ZA-2017.G.docx16 KB05-31-2019
odluka_strucna_pomoc_i_potpora.pdf1004.31 KB05-31-2019
odluka_pojacana_briga_i_nadzor.pdf627.77 KB05-31-2019
Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.pdf84.19 KB05-31-2019
Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.pdf85.92 KB05-31-2019
Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.pdf85.15 KB05-31-2019
Obrasci_2014_Fina.pdf793.21 KB05-31-2019
obrasci-31-12-2016.g-zbirni.xls1.3 MB05-31-2019
Izvjestaj_zbirni_31.12.2015.pdf675.52 KB05-31-2019
financijsko_izvjesće_za_2018_godinu.xlsx399.87 KB05-31-2019
dopis_uz_biljeske_za_2018_godinu.docx11.78 KB05-31-2019
centar-plan_nabave-2012.pdf54.4 KB05-31-2019
biljeske_uz_financijsko_izvjesće_za_2018_godinu.docx14.01 KB05-31-2019

PREPORUČENA LITERATURA

Richard A. Warshak: Otrov razvoda — Potraži knjigu

Pavao Brajša: Umijeće bračnog života — Potraži knjigu

Runkel: Odgojite svoje dijete bez vikanja — Potraži knjigu

Gordana Buljan Flander: Moji se roditelji razvode — Potraži knjigu

Gordana Buljan Flander: Odgajam li dobro svoje dijete? — Potraži knjigu

William Glasser, Carleen Glasser: Naći se i ostati zajedno — Potraži knjigu

William Glasser: Svaki učenik može uspjeti — Potraži knjigu

William Glasser: Nesretni tinejdžeri — Potraži knjigu

William Glasser: Teorija izbora — Potraži knjigu

Dubravka Miljković, Majda Rijavec: Kako biti bolji — Potraži knjigu

 

KORISNI ZAKONI

 • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17)
 • Obiteljski zakon (NN 103/15)
 • Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17)
 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10)
 • Zakon o udomiteljstvu pročišćeni tekst (NN 90/11,78/12)
 • Zakon o dadiljama (NN 37/13)
 • Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13)
 • Zakon o doplatku za djecu (NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11,112/12, 82/15)
 • Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (NN 133/12)
 • Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14)
 • Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Zakon o osobnom imenu (NN 118/12, 70/17)
 • Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 • Zakon o prebivalištu (NN 144/12, 158/13)
 • Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14)
 • Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)
 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 69/17)
 • Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13, 69/17)
 • Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15)
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
 • Zakon o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14, 115/16)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14)
 • Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Podzakonski akti

 • Pravilnik o obiteljskoj medijaciji (NN 123/15)
 • Pravilnik o obveznom savjetovanju (NN 123/15)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (NN 123/15) Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta (NN 123/15)
 • Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (NN 123/15)
 • Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (NN 41/17)
 • Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika (NN 05/14)
 • Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade (NN 22/22, 22/14)
 • Odluka o izmjeni odluke o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade (NN 22/14)
 • Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj (NN 82/02, 22/14)
 • Odluka o izmjeni odluke o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj (NN 22/14)
 • Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima skrbi izvan vlastite obitelji (NN 112-98)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji (NN 05-02)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 95-15) Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje (NN 96-13)