Grad Požega objavio Javni poziv kojim se pozivaju zainteresirane nezaposlene žene za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “PUK31“

Grad Požega objavio je Javni poziv kojim se pozivaju zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Požege da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “PUK31“. Broj traženih osoba je 31, a poslovi se obavljaju puno radno vrijeme na području grada Požege. Rok za prijave je do: 16. rujna 2022. godine

Ciljane skupine u navedenom radu su: Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

Opis poslova:
• pomoć u dostavu namirnica
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima
• organiziranje prehrane
• pomoć u održavanje čistoće stambenog prostora/domova
• pomoć pri oblačenju i svlačenju
• briga o higijeni i osobnom izgledu
• pomoć u socijalnoj integraciji
• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala lijekova, plaćanje i sl.)
• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Izvor: pozega.hr (8.9.2022.)

Podijeli...