Nove upute za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

Na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljene su nove upute za pružatelje socijalnih usluga kako slijedi:

1. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi, verzija 10 od 7. prosinca 2020.g.

https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Socijalna%20politika/Upute_smjestaj_stari_i_OSI_07_12_2020.pdf

2. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID -19 za pružatelje usluge smještaja djece – bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, teškoćama u razvoju, žrtvama nasilja u obitelji ili trgovanja ljudima i bez pratnje te odraslih osoba – trudnica ili roditelja s djetetom do godine dana života, beskućnika, žrtava nasilja u obitelji ili trgovanja ljudi i ovisnika u sustavu socijalne skrbi, verzija 10 od 7. prosinca 2020.

https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Socijalna%20politika/Uputa_smjestaj_ostali_pruzatelji_usluga_07_12_2020.pdf

3. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi, verzija 10 od 7. prosinca 2020.

https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Socijalna%20politika/Upute_izvaninstitucijske_usluge_07_12_2020.pdf

Sve upute koje se odnose na sustav socijalne skrbi, vezano uz epidemiju COVID-19, dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr/pristup-informacijama-16/najcesca-pitanja-i-odgovori/socijalna-politika-11808/11808.

Podijeli...