Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv projekta:
NOVI CENTAR ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI

KK.08.1.3.04.0040

Nositelj projekta:
Centar za socijalnu skrb Požega

Partneri:
Požeško – slavonska županija

Grad Pleternica

Ukupna vrijednost projekta: 12.104.575,70 kn
EU sufinanciranje projekta: 11.389.825,70 kn
Trajanje provedbe projekta: 36 mjeseci
Razdoblje provedbe projekta: 11.10.2019. do 11.10.2022.


Opći cilj projekta:

 

Cilj projekta „Novi Centar za život u zajednici“ je unaprijediti infrastrukturne kapacitete Centra za socijalnu skrb Požega za jačanje doprinosa prevenciji institucionalizacije i provedbi procesa deinstitucionalizacije. Centri za socijalnu skrb, u sklopu kojih djeluju i obiteljski centri, imaju ključnu ulogu u procesima deinstitucionalizacije i transformacije, te prevencije institucionalizacije. Naime, Centri za socijalnu skrb kao tijela s javnim ovlastima u sustavu socijalne skrbi, sukladno različitim zakonima imaju više od 145 javnih ovlasti koje uključuju postupke obiteljsko – pravne zaštite i priznavanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, što je posebice važno u svrhu prevencije institucionalizacije.

Provedba ovog projekta rezultirat će smanjenjem institucionalizacije i kvalitetnijim provođenjem mjera deinstitucionalizacije te će se provođenjem tih mjera smanjiti broj upućivanja u institucijske oblike skrbi, povećat će se kvaliteta usluga pružanja usluga izvaninstitucijske skrbi te kvaliteta prevencijskih aktivnosti u svrhu smanjenja institucionalizacije.

Projektne aktivnosti

 

Kupnja zemljišta i izrada projektno tehničke dokumentacije za građevinske radove –  U sklopu projekta kupit će se adekvatno zemljište za izgradnju nove zgrade te izraditi sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija.

Izgradnja zgrade Centra za socijalnu skrb Požega Nova zgrada Centra imat će tri etaže, na kojima će se nalaziti prijemni ured, pomoćne i sanitarne prostorije, multifunkcionalna dvorana, uredi za djelatnike i prostorije uprave. Zgrada će u potpunosti biti pristupačna za osobe s invaliditetom.

Nabavka opreme i vozila – U sklopu projekta osigurat će se nabavka vozila za rad na terenu te će se nova zgrada opremiti svim potrebnim namještajem, uređajima i IKT opremom.

Promocija horizontalnih načela politika EU bit će osigurana provedbom edukacija za djelatnike nositelja i partnera o radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Ciljne skupine i krajnji korisnici projekta

 

Ciljne skupine na koje će projekt najviše utjecati su:

  • djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi;
  • djeca i mladi s problemima u ponašanju;
  • djeca s teškoćama u razvoju;
  • odrasle osobe s invaliditetom;
  • starije i nemoćne osobe;
  • osobe s problemima ovisnosti;
  • žrtve obiteljskog nasilja;
  • članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina

Iako sustav socijalne skrbi nudi širok spektar raznovrsnih usluga, od savjetovanja i pomaganja do smještaja u instituciju, zbog posljedica utjecaja nepovoljnih životnih okolnosti kod ovih je skupina značajno povećan rizik od socijalne isključenosti.

Krajnji korisnici projekta su pojedinci ili ustanove koji ne sudjeluju izravno u projektnim aktivnostima, ali će projekt neizravno utjecati na njihovu dobrobit i osjetit će koristi od projekta. U ovom projektu su to prije svega članovi i uže i šire obitelji korisnika usluga Centra, brojne ustanove poput škola, domova zdravlja, pružatelji socijalnih usluga u Požeško- slavonskoj županiji, brojne organizacije civilnog društva i njihovi članovi i drugi dionici.

Očekivani rezultati projekta:

 

Provedbom ovog projekta omogućit će se prije svega znatno podizanje kvalitete svih usluga koje Centar pruža svojim korisnicima, kao i adekvatniji uvjeti rada koji će djelatnicima omogućiti bolje radno okruženje i efikasniji rad. To će se očitovati prvenstveno u primjerenom broju ureda za djelatnike u kojima će biti omogućena diskrecija u radu s korisnicima, zatim bolja pristupačnost Centra osobama s invaliditetom koje će stoga biti motiviranije na dolazak u Centar i ostvarivanje svojih prava i tako će se prevenirati njihova institucionalizacija.

Rad na terenu biti će znatno olakšan nabavkom novog vozila, pogotovo za ciljne skupine u visokom riziku od institucionalizacije koje žive u udaljenijim, ruralnim područjima.

Postojanje multifunkcionalne dvorane u Centru će se, između ostalog, koristiti i za intenzivniju suradnju s organizacijama civilnog društva, koje su često su vrlo blizu korisnicima javnih usluga, te time predstavljaju važan resurs za socijalnu politiku.