Putem podnesaka ili telefonskih poziva Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku učestalo se obraćaju razvedeni roditelji, odnosno roditelji koji ne žive zajedno, radi teškoća u ostvarivanju osobnih odnosa roditelja s kojim dijete ne živi i zajedničkom izvršavanju roditeljske skrbi uzrokovanoj mjerama vezanim uz pandemiju COVID-19.   Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu … Pročitaj više

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku svim pružateljima usluga socijalne skrbi proslijedilo je Naputak o postupanju Ministarstva zdravstva te Preporuku postupanja prema specifičnim mjerama zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) HZJZ.   Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku svim pružateljima usluga socijalne skrbi proslijedilo je Naputak o postupanju Ministarstva zdravstva te Preporuku postupanja prema specifičnim mjerama zaštite vezano … Pročitaj više

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Izvješćujemo građane da zbog mjera opreza izrečenih radi suzbijanja širenja zaraze virusom COVID-19, Centar za socijalnu skrb Požega i Podružnica Obiteljski centar neće primati stranke sve dok se ne ostvare uvjeti za rad bez opasnosti od oboljenja i širenja zaraze, sukladno uputama nadležnih tijela.

Obavještavamo sve organizacije civilnoga društva koje provode programe i projekte financirane od strane MDOMSP-a da postupaju u skladu s uputama nadležnih tijela te prosljeđujemo obavijest Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. 

Nasilje u obitelji je kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije, društveni, obiteljski i osobni problem! Većina žrtava obiteljskog nasilja su žene, često djeca, osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom. Djeca su žrtve nasilja u obitelji i kad nisu izravno izložena, jer svjedoče nasilju.U borbi protiv nasilja u obitelji, osim zakonima osigurane profesionalne pomoći žrtvama … Pročitaj više