URED RAVNATELJA

Vjekoslav Potočanac

dipl.iur.
vjekoslav.potocanac@socskrb.hr

1. Prijemni ured

 • Marija Brkić, soc.radnik
 • Anamarija Raljević, administrator
 • Štefica Orišković, administrator
 • uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu
 • obavlja se inicijalna procjena potreba
 • daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
 • korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava

2. Odjel za djecu, mlade i obitelj

 • Željka Belunjak, voditeljica odjela
 • Marija Kajtar Mikanović, dipl. soc. radnik
 • Snježana Horvat, dipl.soc.radnik,
 • Nada Antonić Čadovska, soc.radnik
 • mr.sc. Zlatko Sliško, dipl.soc.radnik
 • Damir Burcar, dipl.pravnik
 • Kristina Stankijević Balenović, dipl.psiholog

 

  

3. Odjel za odrasle osobe

 • Snježana Bošnjak, dipl. soc. radnik
 • Dubravka Đurčević, dipl.soc.radnik
 • Natalija Uzelac, dipl.soc.radnik
 • Gordana Has, soc.radnik
 • Branko Regić, dipl.pravnik
 • Milan Aleksić, dipl. pravnik
 • Ana Tilinger, mag. act. soc.
 • Martina Vlašić, dipl. soc. radnica

Stručna cjelina za novčane naknade

 • Josipa Kolić, dipl.soc.radnik, voditeljica odjela
 • Nevenka Adžić, upravni pravnik
 • Marijana Rosić, mag. polit. soc.
 • Danijela Kajinić, dipl. pravnica

Računovodstvo

 • Sanja Gagić, voditelj računovodstva
 • Katica Miličević, računovodstveni referent
 • Verica Perić, računovodstveni referent

 

  

PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR

 • Predstojnica Mirjana Jugović, dipl.soc.rad.
  mirjana.jugovic@socskrb.hr
 • Sanja Samardžija, dipl. psiholog
 • Sonja Paprić, odgajatelj, univ. spec. iur.
 • Dejan Vasilj, dipl. pravnik