Poziv za pismeno testiranje kandidata

 

Pozivaju se se kandidati koji ispunjavaju sve formalo-pravne uvjete za radno mjesto dipl. pravnika, po objavljenom natječaju, da pristupe pismenoj provjeri znanja-testiranju, a koje će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Požega, Dr. Filipa Potrebice kbr. 2, Požega, u petak 13. listopada 2017. godine s početkom u 8,00 sati.

O usmenom testiranju-intervju, koji su zadovoljili na pisanom testiranu, kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

Podijeli...