Priopćenje za javnost MDOMSP-a

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE vezano uz objavu pod nazivom „Onkološki bolesnik ima pravo na 600,00 kn mjesečno pomoći“

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku upoznato je s objavom „Udruge Blokirani“ na Facebook stranici od dana 22. svibnja 2018. godine, objavljenom pod nazivom „Onkološki bolesnik ima pravo na 600,00 kn mjesečno pomoći“, u kojem se među ostalom navodi da svi onkološki bolesnici imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu u iznosu od 600,00 kn mjesečno, neovisno o iznosu mirovine, plaće, vlasništvu nekretnina i sl.

 

Budući da se „Udruga Blokirani“ prethodno nije obratila ovom Ministarstvu upitom radi tumačenja Zakona o socijalnoj skrbi, vezano za navedeni tekst izvješćujemo slijedeće:

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da se pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. U Zakonu su navedeni i uvjeti za ostvarivanje prava te svi moraju biti ispunjeni kako bi se pravo moglo priznati.

Ujedno, prava iz sustava socijalne skrbi koja su vezana uz zdravstveni status, ostvaruju se na način da osoba pri nadležnom centru za socijalnu skrb predaje zahtjev s potrebnom dokumentacijom te se osobu Zaključkom upućuje na vještačenje pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koji određuju težinu invaliditeta (teški ili teži) i o tome donose Nalaz i mišljenje. Tek nakon zaprimanja Nalaza i mišljenja Zavoda, centar za socijalnu skrb u mogućnosti je donijeti rješenje.

Ukoliko je Nalazom i mišljenjem Zavoda korisniku utvrđen teži invaliditet pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se neovisno o imovinskom i prihodovnom cenzusu, za razliku od slučaja kada se doplatak za pomoć i njegu priznaje u smanjenom iznosu. Ujedno, pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu te kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po ovom Zakonu ili na temelju drugih propisa.

Svi uvjeti za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi navedeni su u Zakonu o socijalnoj skrbi, a u svrhu izbjegavanja budućih ovakvih ili sličnih objava dezinformacija, pozivamo zainteresirane da se prethodno pisanim putem obrate nadležnom centru za socijalnu skrb, a u slučaju daljnjih nejasnoća Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Izvor: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

Podijeli...